PRiSE implanta i desenvolupa processos de gestió de la identitat digital

La gestió de la identitat digital engloba els processos i les tecnologies necessàries per a la gestió de la informació emmagatzemada sobre els individus, el control d'accés basat en els rols i grups i el procés d'autenticació i autorització en la infraestructura tecnològica de l'organització, entre altres aspectes. L'objectiu principal de la gestió de la identitat digital és l'increment de la seguretat i de la productivitat de l'organització.

El model tradicional de la identitat digital proporciona la informació sobre quines identitats existeixen en una organització i quins atributs tenen definits. Sobre la base d'aquesta informació, es defineixen els diferents perfils d'identitats, indicant quins rols o grups existeixen i cuales són els seus privilegis. És important definir qui, quan i sota quines condicions poden realitzar les activitats al voltant de la identitat digital de l'organització.

Els serveis que ofereix PRiSE pel que fa a la gestió de la identitat digital cobreixen tot el seu abast, encara que tenen especial rellevància dins de la mateixa els següents aspectes:

  • Gobernança de la Identitat a les organitzacions:  Diseny i implantació del cicle de vida de la identidad digital (modelatge, planificació i documentació, generació de polítiques, implementació de les mateixes, etc.)

  • Arquitectura:  Anàlisi, diseny i implantació d'una arquitectura de gestió de la identitat (Identity Management Architecture, IMA) a les organitzacions

  • Modelatge del conjunt de dades corporatives:  Solució de la provisió d'usuaris, definició de rols, auditoria i normalització de les dades, etc.