PRiSE compta amb un equip d'experts en tecnologies d'identitat digital, adquirint una gran experiència mitjançant els diversos projectes internacionals de Middleware i Identitat digital en els que han participat.
Dins l'àmbit de la Consultoria i la Gestió de la Identitat Digital, PRiSE desenvolupa la seva activitat en: