Productes destacats Altres productes de PRiSE

L'adAS és un Servidor d'Autenticació Avançat que realitza funcions de Proveïdor d'Identitat. Compte amb un entorn gràfic de configuració integrat que facilita la seva administració, posada en marxa i manteniment. L'adAS es caracteritza per la seva gran flexibilitat, ja que s'adapte a qualsevol tipus d'entorn tecnològic i facilitant el desplegament d'un servei de Single Sign-On.


deBiblio ofereix una nova manera d'accedir a les revistes i bases de dades a les biblioteques virtuals. PRiSE porta al núvol la gestió i l'accés als nostres recursos, proporcionant una major estabilitat i permetent un control d'accés més enllà de l'adreça IP dels nostres usuaris.


VirDAP és un directori virtual avançat que permet interactuar amb ell mitjantçant la tecnologia LDAP realitzant les operacions en diverses fonts de dades, com per exemple un LDAP, un Directori Actiu, una Base de Dades relacional o arxius de texte XML.

OpenPAPI-DSpace

Mòdul OpenPAPI per a DSpace   [+]

OpenPAPI-Realm

Integració de PAPI en l'arquitectura de seguretat de Tomcat  [+]

OpenPAPIFilter

Implementació d'un filtre J2EE pel protocol PAPI  [+]

opensso2papi

Wrapper de OpenSSO per a PAPI  [+]

papi-cas

Mòdul de PAPI per a que un servidor CAS sigui compatible amb el protocol PAPI  [+]

papi-easygpoa

GPoA de PAPI lleuger desenvolupat en PHP  [+]

papi-easypoa

PoA de PAPI lleuger desenvolupat en PHP  [+]

papi-icgpoa

icGPoA modular en PHP per a entorns PAPI  [+]

spSAML.net

Proveïdor de Servei SAML 2 per a .NET  [+]