adAS FED en SIR 2

Proyecto cuyo objetivo fue migrar una federación basada en una arquitectura Hub&Spoke que permitía múltiples protocolos de interoperabilidad para conectar nuevos proveedores de servicio, pero limitaba al protocolo PAPI la inclusión de los proveedores de identidad, a una federación con adAS FED manteniendo la arquitectura Hub&Spoke, utilizando SAML 2 como base de la federación y garantizando que el servicio no se viera interrumpido durante la migración.

 
Universidad de Málaga

L'objetiu d'aquest projecte va ser migrar el proveïdor d'identitat existent a la Universidad de Málaga a un sistema de Single Sign-On que permetés una major integració d'aplicacions i recursos en el sistema i que pogués oferir, entre altres característiques, la possibilitat de configurar un WAYF per a cada recurs i integrar-se amb les federacions a les que pertanyi.

 
Universitat de Girona

Aquest projecte consistia en desplegar un sistema de Single Sign-On a la Universitat de Girona (UdG) basat en la tecnologia Microsoft que unificara el servei d'identitat de la universitat, permetent accedir als recursos que ofereixen als seus alumnes per a tot tipus de plataformes.

 
Universidad de Salamanca

Projecte per a aconseguir desplegar un sistema de Single Sign-On a la Universidad de Salamanca (USAL) basat en la tecnologia PAPI que unificara el servei d'identitat de la USAL (iDUSAL), permetent accedir als recursos ofertats.

 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia

L'objectiu del projecte era el desplegament d'un simpleSAMLphp dins l'escenari del sistema SAU-WoK de la FECYT per a aconseguir comptar amb un proveïdor d'identitat propi compatible amb la tecnologia que fa servir ISI Web of Knowledge.

 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía

PRiSE, juntament amb l'empresa Opentia ha disenyat i desenvolupat un Servei de Token de Seguretat (STS) conforme a l'estàndard WS-Trust 1.4 per a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. L'objetiu era permetre la transmissió d'informació entre aplicacions de la conselleria mitjançant SAML 2 en un escenari a on no existia cap Proveïdor d'Identitat únic.

 
Wellvibe

L' empresa Wellvibe, ubicada a Ohio (EEUU), gestiona wellvibe.com, un portal mèdic de detecció i seguiment orientat a treballadors, que necessita fer servir el servei de formulari d'avaluació de risc per a la salut, de Wellsource. La solució va ser desplegar un simpleSAMLphp i fer la interconnexió utilitzant SAML 2.