Universitat de Girona

La Universitat de Girona va contactar amb PRiSE per a desplegar un sistema de Single Sign-On dins de la seva infraestructura tècnica.

Aquest sistema de Single Sign-On havia de permetre treballar amb la Red SARA del Ministerio de la Presidencia així com amb el desplegament de Google Apps a la universitat.

El Single Sign-On sel·leccionat va ser l'adAS ja que permetia adaptar-se de forma quasi transparent a la infraestructura existent a la UdG i cobrint les necessitats que es requerien:

  • Suporta la federació amb Google Apps i SIR
  • Permeit la validació del DNI a través de Trusted X
  • Permet implantar-se en un sistema d'alta disponibilitat
  • Capacitat d'integració amb les aplicacions web basades en .NET, aplicacions Java i d'altres com la intranet docent de la universitat, basada en Moodle
  • Autenticació des de dispositius mòbils
  • Integra fonts de dades de tecnologies existents a la infraestructura de la universitat (Servidor SQL, Directori Actiu)

Dins de l'entorn de la Universitat de Girona s'havia desenvolupat un software a mida que oferia una sèrie de capacitats de Single Sign-On. Va ser necessario, per tant, integrar l'adAS amb aquest sistema propi per a disposar d'un temps d'adaptació de les diferents aplicacions existents amb el nou sistema de Single Sign-On, sent pels usuaris un canvi completament transparent.

Actualment el sistema es troba en producció amb unes 40.000 autenticacions diàries i tenint ja migrades a l'adAS totes les aplicacions existents al sistema.

Enllaç a la presentació del sistema de SSO en el Foro de Identidad de RedIRIS