Fundación para la Ciencia Y la Tecnología

La Fundación para la Ciencia Y la Tecnología va contactar amb PRiSE per a desplegar un simpleSAMLphp dintre de l'escenari del sistema SAU-WoK de la FECYT amb l'objetiu de comptar amb un proveïdor d'identitat propi compatible amb la tecnologia utilitzada per ISI Web of Knowledge.

Escenario Inicial

El complex escenari que es presentava tenia diferents components amb diversos protocolos d'identitat digital:

  • Aplicacions web protegides: les aplicacions FrontOffice, AdminWoK i Gestión estan protegides mitjançant un PoA PAPI respectivament, permitint l'accès només a uns determinats perfils d'usuaris.
  • Proxy PAPI: desplegat tant per a l'accès a ISI Knowledge com per als recursos anomentats full-text.
  • FECYT GPoA: és un component que fan servir els PoAs per a delegar la autorització i obtenir les credencials (autenticació i atributs) de l'usuari.
  • Proveeïdors d'Identitat PAPI: per a cada una de les aplicacions web protegides, així com per als Proxies PAPI, s'ha desplega un AuthServer PAPI; els quals estan connectats, llevat de l'AuthSAUSIR, amb el LDAP de SAUWoK. Infraestructura connexió SIR: per a connectar SAU-WoK amb l'accès federat a ISI Thomson s'han desplegat una sèrie de connectores que s'han inclòs a la FECYT en el SIR

La solució desplegada per a aquest entorn va consistir en integrar tres elements:

  • Proveïdor d'identitat PAPI de la FECYT, com a únic proveeïdor d'identitat PAPI per a SAU-WoK, reduïnt així el número de proveeïdors d'identitat i la facilitat de gestionar aquest escenari.
  • Proveïdor d'identitat propi de SAML 1.1 en SAU-WoK. Aquest software quedaria integrat amb l'actual desplegament de PAPI de FECYT.
  • Connector SIR FECYT: icGPoA que fa de pont cap a la federació SIR. S'utiliza tant per a redirigir a un usuari cap al seu proveïdor d'identitat dintre de SIR com per a actuar com el proveïdor d'identitat de la FEYCT en el SIR.

A més de les consideracions técniques per a reduïr la complexitat de l'escenari previ de SAU-WoK, va ser necessari que tots els canvis fossin completament transparents per a l'usuari.