La Identitat Digital és una necessitat en la infraestructura de qualsevol organizació i son numeroses les plataformes tecnológiques i estàndards amb els que es poden treballar.
Introducció a un Single Sign-On - 2 hores

Introducció als conceptes principals d'un Single Sign-On, escenaris típics i descripció de protocols PAPI i SAML 2.

Prerequisits: Cap

Perfil del públic: Tècnic

Temari i objectius del curs

Integració a l'adAS d'aplicaciones en PHP, Java, .NET i Apache 2 - 4 hores

Anàlisi de les diferents tecnologies disponibles per a integrar aplicacions PHP, Java, .NET i Apache2, així com la posterior configuració en l'adAS.

Prerequisits: Conèixer conceptes principals de SSO

Perfil del públic: Tècnic

Temari i objetius del curs

Administració de l'adAS - 2 hores

Mòdul per a aprendre com administrar un SSO amb l'eina d'administració de l'adAS.

Prerequisits: Conèixer conceptes principals de SSO

Perfil del públic: Tècnic

Temari i objetius del curs

Aprenent PAPI - 4 hores

Aquest curs ofereix la possibilitat d'apendre la arquitectura de PAPI i el desplegament d'una instalació PAPI, abarcant els diferents casos típics a l'hora de configurar els seus components: AuthServer, PoA/GPoa, icGPoA. A més, es donarà una repassada al protocol de PAPI, per a facilitar així la resolució de problemes.

Prerequisits: Conèixer el funcionament de tecnologies web

Perfil del públic: Tècnic

SAML 2, l'estàndard de la indústria - 5 hores

SAML es a dia d'avui la tecnologia més utilitzada als entorns empresarials a l'hora d'intercomunicar els diferents elements d'una federació d'identitat digital. En aquest curs s'aprofundirà en el protocol, observant les diferències entre SAML 2 i SAML 1.1.

Prerequisits: Conèixer el funcionament de tecnologies web

Perfil del públic: Tècnic

Identitat digital en serveis web - 5 hores

Aquest curs tractarà la identitat digital en serveis web utilitzant la especificació de Web Services Security (WS-Security) i WS-Trust, a on s'explicarà en més profunditat els token de seguretat més importants, com els basats en usuari-clau, certificats digitals o assercions SAML.

Prerequisits: Conèixer el funcionament de tecnologies web

Perfil del públic: Tècnic