Àmplia experiència en l'àrea de formació

Per a optimitzar l'experiència de les organitzacions en els àmbits d'experiència de PRiSE i així assegurar que el coneixement es queda a l'organització a on es realitzen les actuacions, és recomanable que el personal propi sigui format de forma adequada, adaptant els continguts als seus coneixements previs i a les competències que tingui adjudicades.

PRiSE ofereix tot tipus de jornades formatives en l'àmbit de la privacitat, identitat digital i seguretat, així com la possibilitat d'adaptar els temes tractats al públic al que va dirigit, sempre de forma amena i amb gran experiència en formació a personal tant tècnic com no tècnic.