La Identitat Digital no es pot entendre sense la interoperabilitat dels seus estàndards
La identitat digital necessita que la seva aplicació en una organització es basi en estàndards i tecnologies interoperables entre si, ja que son molts i molt variats els procediments i les aplicacions que han de treballar en ella. PRiSE compte amb una gran experiència en la definició, ús i recomanció d'estàndards:
  • PAPI: software desenvolupat per diverses organitzacions espanyoles permet desplegar una federació d'identitat digital amb un sistema de delegació en la autorització. Aquest sistema es àmpliament utilitzat per les institucions acadèmiques i científiques espanyoles.

  • SAML: protocol, basat en missatges XML, és l'estàndard de-facto de la industria i és comú el seu us tant en la versió 1.1 com 2.0. PRiSE té una gran experiència en els productes de codi obert simpleSAMLphp i Shibboleth que implementen tant SAML 1.1 com SAML 2.

  • OpenID: tecnologia proporciona un sistema de Single Sign-On descentralitzat i obert on l'usuari s'identifica a través d'una URL. Cada vegada és més popular dintre de les aplicaciones conegudes com web 2.0, com per exemple Dopplr o Blogger.

  • CAS:CAS és un protocol d'autenticació creat per la Universitat de Yale en 2004. Des de 2008 la comunitat Jasig és la responsable del projecte CAS, aportant a més un software específic per l'aplicació del protocol. Actualment es considera el protocol més extés dins l'àmbit acadèmic nord-americà.

  • OAuth: protocol que permet obtenir dades d'un usuari preguntant-li si està d'acord amb la cessió de dades i és cada vegada més utilitzat en Internet. Empreses com Yahoo o Google estan apostant força por aquesta tecnologia.

  • WS-Trust: especificació que defineix un Servei de Tokens de Seguretat (STS) a través del qual es poden obtenir tokens de seguretat o realitzar conversió entre diferents tecnologies de tokens.

  • SPML: Service Provisioning Markup Language (SPML), framework basat en XML que permet a les organitzacions intercanviar informació per a la provisió d'usuaris.