PRiSE realitza desplegaments de Single Sign-On per a tot tipus d'organitzacions:

Single Sign-On (SSO) és un procediment d'autenticació centralitzat que permet a l'usuari accedir a diferents aplicacions a les que té permís gracies a la informació continguda a les seves credencials. D'aquesta forma, una vegada que l'usuari s'ha autenticat a la organització, no serà necessari tornar a realitzar la seva autenticació cada vegada que accedeixi a una nova aplicació.

El desplegament d'un servei de Single Sign-On en un organització no és una acció trivial, ja que es basa en la gestió de la identitat digital que es realitzi així com en les posibilitats d'interoperabilitat de les aplicacions que estiguin desplegades.

Els advantatges que ofereix un SSO son els següents:

  • Millora de la productivitat, ja que l'usuari sols necessitarà una mitja de 20 segons per a accedir a qualsevol aplicació, reduint no sols el temps que necessita per a autenticar-se en cada aplicació, sinó també les indicencies relacionades amb l'oblit de diferents claus.
  • Autenticació i autorització centralitzada, a on l'usuari ha d'interactuar amb el punt central d'autenticació cada vegada que vol accedir a una aplicació, facilitant així la gestió de la identitat digital, el registre d'activitats i les polítiques de control d'accés, que es basen en els atributs de l'usuari.
  • Augment de la seguritat, l'usuari només ha de recordar sols un parell de nom d'usuari/clau. En existir només un únic punt d'autenticació es redueix la possibilitat d'un atac phising, ja que l'usuari reconeix l'únic punt a on es pregunta per la seva identificació.
  • Reducció de cost de helpdesk o Centre d'atenció a usuaris (CAU), degut a que es redueixen significativament les incidències relacionades amb la gestió de la paraula clau.

PRiSE compte amb una gran experiència en el desplegament de serveis de Single Sign-On, tant en organizatcions petites com en grans, utilitzant principalment el software adAS, desenvolupat pel seu departament tecnològic. Per a més informació sobre aquest software de SSO, visita la seva pàgina web.

Si vols conèixer el Cost total de propietat (TCO) i el Retorn de la Inversió (ROI) del desplegament d'un servei de SSO utilitzant el software adAS accedeix al seu anàlisis.