PRiSE ofereix la possibilitat de desplegar una Biblioteca Virtual completa amb un cost reduït y sense la necessitat de disposar de personal tècnico expert en la matèria, gràcies al seu equip experimentat i als seus serveis al núvol.
 
PRiSE ofereix una sèrie de serveis per a implantar les infraestructures necessàries por Bibliotecas Virtuales: