PRiSE és una referència internacional en Federacions d'Identitat

Aquelles organitzacions que necessiten compartir recursos amb altres organitzacions, permetent que els usuaris d'una i d'una altre puguin accedir a aquests recursos, necessiten crear una Federació d'Identitat entre elles. D'aquesta forma els usuaris propio d'una organitzación podran accedir a recursos compartits a la federació identificant-se únicament a la seva organització.

D'aquesta manera, les federacions d'identitat estan formades per un conjunt de proveïdors d'identitat, responsables de tenir la informació relativa als seus propis usuaris, permetent oferir els recursos compartits a tots els seus usuaris. Aquests recursos s'anomenen proveïdors de servei.

Per a que una federació d'identitat sigui operativa és necessari establir relacions de confiança entre les organitzacions que la composen. Serà necessari signar entre totes les parts acords i polítiques de servei i atribució que permetran establir una forma de comunicació comuna entre las entidades participantes.

Aquest tipus d'arquitectura federada ofereix múltiples avantatgues, entre les quals que no sigui necessari gestionar els comptes d'usuari d'organitzacions externes o que l'usuari no hagi de sol·licitar un a un l'accés als proveïdors de servei.

PRiSE ha treballat en projectes nacionals i internacionals en el desplegament i manteniment de federacions d'identitat, sent la seva experiència en aquests àmbits molt elevada.

Els serveis que ofereix PRiSE associats a les federacions d'identitat son:

  • Disseny i posada en producció de federacions d'identitat: Disseny de la infraestructura i les tecnologies a utilitzar, establiment de les relacions de confiança entre organitzacions i definició de la política del servei.

  • Privacitat i Identitat dels usuaris a la federació: En una federació s'envia informació relativa a l'usuari que està accedint a un determinat recurs, així que és necessari la signatura prèvia de contractes de cessió, el consentiment de l'usuari per a l'enviament d'informació o la creació d'un identificador opac per a cada usuari que mantingui la privacitat de la informació enviada, entre altres mesures.

  • Anàlisi i estudi de la viabilitat d'una federació: Presentació de la opció d'accés a través d'autenticació delegada en aquells casos en que no sigui necessari conectar diferents organitzacions a través d'una federació.

Com eina de federació, PRiSE disposa d'un software propi: adAS, permetent la creació de federacions entre diferents organitzacions o donant l'opció de permetre l'autenticació delegada.